Obchodné podmienky

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.maliarskeplatna.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Andrej Korec, Piešťanská 314 955 01 Nemčice, IČO: 46194711, IČ DPH SK1040875044. Osobou zodpovednou za prevádzku je Andrej Korec (email [at] maliarskeplatna.sk / 0944239570).
Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom emailu email [at] maliarskeplatna.sk alebo telefonicky na mobilnom čísle 0944239570 v pracovné dni od 10:00 do 12:00 a do 13:00 do 15:00.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU.

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednané maliarske plátna alebo umelecké potreby riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
- zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.


Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený podľa zákona č. 108/2000 §11 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci v čas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne a to e-mailom alebo listom.

Vrátenie tovaru do 15 dní
Do 15 dni je možné zásielku vrátiť bez udania dôvodu, avšak poštovné, či už pri kúpe alebo platené spätne, nehradíme.
Pri vrátení tovaru do 15 dní je potrebné zaslať spolu s tovarom i vytlačený a vyplnený Formulár spracovania vráteného tovaru, ktorý si môžete stiahnuť TU.
Tovar musí byť v originálnom balení a nesmie byť použitý. V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prezretí vráteného tovaru, sumu vraciame späť na bankový účet. Tovar nesmie byť používaný akýmkoľvek spôsobom.

Platové a dodacie podmienky
Za každý objednaný tovar sa platí úhradou vopred na bankový účet predajcu (bankovým prevodom, vkladom na účet...) alebo na dobierku. Doba dodania je pri každom tovare stanovená osobitne. Záväzná je vždy dlhšia doba dodania, ak sú v objednávke tovary z rôznou dobou dodania. Pri nepredvídateľných situáciách ako napríklad strata zásielky poštou, nedodržanie termínu dodania tovaru dodávateľom a pod., sa dodacia doba predlžuje na neurčito. Kupujúcemu bude tovar nahradený alebo po vyžiadaní mu budú vrátené peniaze.

Reklamačné podmienky
V prípade poškodeného, resp. samopoškodeného tovaru, alebo omylom poslaného iného druhu tovaru nás prosím do 7 dní od vzniku reklamačného prípadu kontaktujte e-mailom, v ktorom nám prosím napíšte číslo objednávky a popis reklamácie.
Pri odoslaní reklamovaného tovaru je potrebné priložiť aj vyplnený Formulár spracovania vráteného tovaru, ktorý si môžete stiahnuť TU.
V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.
Vaša reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote.
Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.

Reklamácie sa nevzťahujú na: poškodenie Vami neodborným zásahom

Tovar si chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Andrej Korec
Piešťanská 314
955 01 Nemčice
Slovensko